ACTIVITATS ESPORTIVES MUNICIPALS

Davant la situació excepcional que estam vivint degut al Covid-19, però no oblidant que els nostres nins i nines necessites realitzar activitats físiques i també amb el compromís que l’Ajuntament té adoptat en aquest àmbit, les activitats esportives municipals s’iniciaran amb l’acord establert al Consell Municipals d’Esports en la reunió celebrada en passat dijous, 10 de setembre, sempre seguint la normativa dictada i publicada per les autoritats competents.
Per això, tots els nines i nines que tinguin entre 3 i 14 anys (2n d’ESO) i que vulguin gaudir de l’esport, iniciarem les activitats, sempre que la realitat i la normativa ho permetin, de 🥎 pàdel, 👟 atletisme, ⚽️ escoleta de futbol i 🎾 tennis. A més, no descartam que es puguin realitzar altres activitats, tot i que de moment no ho podem confirmar.
Les inscripcions 📝 es realitzaran directament amb el monitor de l’activitat. Trobareu el telèfon de contacte al cartell informatiu.
Les quotes del curs s’hauran d’abonar mensualment als monitors corresponents, els quals també facilitaran totes les pautes a seguir per tal de respectar les mesures regulades per les autoritats competents. A més, per a podeu participar d’aquests, pares, mares o tutors legals haureu de signar una declaració responsable. Aquest document us serà lliurat el primer dia que assistiu a l’activitat esportiva.
Per a qualsevol altre informació, podeu contactar amb en Pere Nebot al 609 252 932.