CONCURS FOTOGRÀFIC

BASES_CONCURS_PDF

BASES:

 1. OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases és regular la participació al concurs fotogràfic «Ara que me lleu… racons de Son Carrió».

 1. REQUISITS PER CONCURSAR

Poden optar a aquest concurs les persones que figurin inscrites al padró municipal de Sant Llorenç des Cardassar, en la data del concurs.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar revisarà aquesta condició.

 1. FORMA DE PARTICIPACIÓ

La inscripció al concurs és totalment gratuïta.

Les persones participants poden presentar, com a màxim, tres fotografies digitals.

Les fotografies es poden presentar tant en color, com en blanc i negre, i també poden esser fotomuntatges.

Les persones participants han d’enviar les tres fotografies a l’adreça electrònica carriocity@gmail.com del dilluns 5 al dilluns 12 d’abril, indicant:

 1. a) Títol de la fotografia
 2. b) Nom de l’autor o autora
 3. c) Telèfon de contacte

De les tres fotografies presentades, l’Ajuntament de Sant Llorenç en triarà una, la qual serà revelada per a la posterior exposició (les despeses del revelat aniran a càrrec de l’ajuntament).

 1. TERMINIS DE PARTICIPACIÓ

Per participar al concurs s’han d’enviar les tres fotografies a l’adreça electrònica indicada, del 5 al 12 d’abril de 2021, ambdós inclosos.

Divendres 30 d’abril, s’inaugurarà l’exposició amb una foto de cada participant i es farà entrega dels premis a la sala polivalent de la UBS a les 21 hores.

Aquesta exposició, es podrà visitar tota la setmana.

Prèviament s’haurà avisat, telefònicament o a través de correu electrònic, a les persones guanyadores perquè puguin assistir a l’acte.

 1. JURAT

El jurat estarà format per:

– Jaume Bassa, delegat de Son Carrió

– Personal tècnic de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

– Ignasi fotògraf

 1. PREMIS

Els premis són els següents:

– 100 € + revelat: Millor fotografia

– 100 € + revelat: Millor fotomuntatge

Els premis no són acumulables.

A més, totes les persones participants, podran emportar-se la seva fotografia impresa, en el format en què s’hagi revelat per a l’exposició.

 1. DRETS D’IMATGE I CONTINGUT FOTOGRÀFIC

Les persones concursants es responsabilitzen de que les imatges presentades no estiguin sotmeses a cap reclamació legal i es trobin dins l’establert per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els/Les autors/es han de vetllar per respectar els drets d’imatge de les persones que puguin esser reconegudes a les fotografies.

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar declina tota responsabilitat legal sobre el contingut general de les imatges.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs implica:

– La total acceptació d’aquestes bases.

– Les persones participants cedeixen explícitament a l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar els drets de comunicació pública, reproducció, difusió i transformació dels seus treballs amb finalitats promocionals, culturals i educatives. L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar es reserva el dret de publicar tot el material audiovisual que es generi a partir del present concurs.

Així mateix, l’organització queda facultada per resoldre tot allò que no es preveu en aquestes bases.