Fotos Patges i Mercadet

Afegides les fotos de l’Arribada dels Patges Reials a Son Carrió:

Fotos Arribada Patges Reials

i també les del Mercadet de Nadal:

Fotos del Mercadet de Nadal