TRIBUTS 2021

Ja s’ha iniciat el termini voluntari de pagament de tributs corresponents a l’exercici de 2021 per l’impost sobre béns immobles, activitats econòmiques, vehicles de tracció mecànica i taxes municipals.

Podeu consultar tota la informació en català 👉 https://bit.ly/3FvSSUS i en castellà 👉 https://bit.ly/3iEzzPp.

Recordau que, si voleu efectuar el pagament de forma telemàtica, necessitau el certificat digital o Cl@ave. Si encara no el teniu, només l’heu de sol·licitar al següent enllaç 👉https://bit.ly/3lmxnxV de la FNMT-RCM i presentar el Codi de Sol·licitud que rebreu al SAC de l’Ajuntament o a qualsevol de les delegacions del municipi.