Gloses de Sant Antoni

Ara que arriben aquestes dates en que convé està preparat per cantar alguna glosa, vos posarem unes quantes gloses coentetes per obrir boca, ja teniu sa ximbomba a punt?

Som empeltador bergant,
ofici de cada dia;
vols que t’empelti sa fia?
si no aferra, va de franc.

 

Per sa cara la besava;
per sa panxa la punyia;
es cul anava i venia;
què sé jo, si la boixava!

Es primer pic que m’ho feren
me va costar es plorar,
i ara m’ho poden ficar
i es veinats ni se n’enteren.

 

Per la fe de Jesucrist
només ho tenen ses dones:
pelut, pelut per ses vores
i sa ballaruga enmig.

 

Jo som un homo vulgar
i no tenc pretenssions.
Quan tenc ganes de cagar
procur baixar-me es calçons.

 

Quan jo veig aqueises cuixes,
que es vestit et fa alçar es vent,
em fas posar de moment
coses fortes que estan fluixes.

 

Al·lota com és sa meva
en tot el món no n’hi ha,
perquè com no n’hi parlava
ella m’hi duia sa mà.

 

Per manso que sigui es bou
s’alegra en veure vedella,
i en tocar pit o mamella
es meu pardal se remou.

 

Tu tens unes mamarrines
petites com un confit;
deixa-m’hi posar un dit,
que sé cert que no hi ha espines.

 

He trobat en escriptura
sense haver-lo estudiat:
dona qui n’és mostatxuda,
an es cul no el té pelat.

 

Amb so pardal fent palanca
me vaig rompre s’os culer.
Saps que fa estona que sé
que en esser puta s’eixanca!

 

Sa doctrina cristiana
i lo demés, són lliçons.
Jo m’he d’embrutar es coions
amb una poma ben sana.

 

Ets ous van dir, sense mal:
estam emprenyats tota hora,
perquè aquest tros de pardal
sempre mos deixa defora.

 

Jo tenia un buscaret
que volava pes cantons
i una dona el me va prendre
de dins es xap des calçons.

 

Ses dones són el dimoni
i no tenen pietat;
fan allargar lo dets homos,
lo que tenen arrufat.

 

Sa meva al·lota em va dir
si volia dormir amb ella;
si trobava es llit petit,
que me posàs damunt ella.

Un pensament a “Gloses de Sant Antoni

 1. http://www.facebook.com/pages/Mestres-i-professors-en-catal%C3%A0-Illes-Balears/292623497420320?ref=stream

  El dimoni de l’infern
  du un quilo de gomina
  un bombero se barrina
  i fa feina an es Govern.

  Ajudau-mos Sant Antoni
  noltros som molt bona gent
  però tenim un president
  que és més dolent que el dimoni.

  Jo qui som bon forastero
  toc es ous als mallorquins
  i manguera, cul i pits
  els hi toc a nes bombero.

  En Bauzà vol un tassó
  no vol un got de Menorca
  vaja cervellera eixorca
  això és de ser coió.

  Segons mos diu en Bauzà
  ara haurem de glosar així
  mitja glosa en mallorquí
  i mitja glosa en castellà.

  Ara Bauzà a tota s’illa
  vols que xerrem foraster
  Idò, saps lo que has de fer?
  ‘gafa barco de rejilla!

  Sant Antoni de gener
  que curau es mal de foc
  podríeu curar es PP
  o dur-lo a un altre lloc.

  Sant Antoni sant valent
  que xerrau amb animals
  feis que aquests quatre pardals
  recobrin l´enteniment.

  Sou patró dels animals
  els de pél i dels de ploma
  als que ens foten l´idioma
  estrenyeu-los pels senyals.

  Tot ha de ser en castellano
  tornam a n´es cristià
  ara el president Bauzà
  a n´es cul li fa dir s´ano.

  San Antonio en castellano
  hase muy mal de cantà
  per dir porc en castellà
  tengo que disir marrano.

  Deixau anar aquest animal
  no hi heu de perdre es temps
  i si voleu a n’aquest pardal
  el podeu cremar amb es fems.

  Sant Antoni vull cantar
  n´he de mester un que soni
  per fer fugir un dimoni
  que la llengua ens vol tallar.

  Es castellà p’en Bauçà
  és la lengua de su imperio
  i s’ha près sa tasca en sèrio
  d’exterminar es català.

  Sant Antoni gloriós
  donau seny a n´en Bauzà
  pot esser no haguem de fer-vos
  les gloses en castellà.

  El vell regne de Mallorques
  el voldrien fer bocins
  per això la Història crida:
  siau qui sou, mallorquins.

  A en Bauzà li vull dir
  que se’n pot anar a cagar
  i li dic en mallorquí
  que és el nostre català.

  No hi vol mallorquí el dimoni
  en el govern balear
  no vos deixeu trepitjar
  i que visca Sant Antoni!

Els comentaris estan tancats.